Algemene voorwaarden van De Zoute Optimist

1. Algemeen

1.1 “ZOP” is de jeugdzeilschool van Jachtclub Scheveningen.

1.2 Het haven reglement Jachtclub Scheveningen is hierdoor van toepassing.

1.3 “ZOP” behoudt zich het recht om foto’s en video’s gemaakt tijdens de lessen in en rondom het ZOP-terrein te gebruiken voor promotie doeleinden zoals bijvoorbeeld de website, social-media en foldermateriaal.

1.4 “ZOP” garandeert niet dat de op haar website en overige promotiemateriaal aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan om contact op te nemen met “ ZOP” via email:ofni.[antispam].@dezouteoptimist.nl

1.5 Beeldmerken & logo’s mogen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Jachtclub Scheveningen niet worden overgenomen.

2. Voorwaarden cursist

2.1 Voorwaarde voor deelname aan de cursus is dat je minimaal beschikt over zwemdiploma A en B.

2.2 Minimaal 8 jaar oud bent, bij aanvang van de cursus.

2.3 Zwemvesten en (water)schoenen zijn verplicht voor alle cursisten alsmede voor trainers en vrijwilligers op het water.

3. Overeenkomsten

3.1 Een inschrijving via de website is definitief na online betaling.

3.2 Na inschrijving ontvangt u binnen enkele werkdagen een bevestiging.

3.3 De inschrijving dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn ingediend.

3.3 De officiële indeling van de cursisten zal één week voorafgaand aan de start van de lessen worden vastgesteld.

3.4 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

3.4 “ZOP” behoudt zich het recht een boeking te annuleren bij onvoldoende animo.

3.5 Indien een cursus is volgeboekt nemen wij contact met u op om eventuele alternatieven te bespreken.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname is geheel voor eigen rekening en risico.

4.2 Jachtclub Scheveningen, noch trainers en vrijwilligers zijn aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan het schip, aan de opvarende en aan de aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met deelname zou kunnen staan.

5. Annulering

5.1 “ZOP” behoudt zich het recht om cursisten naar eigen inzicht in te delen per cursus en dagdeel.

5.2 Bij afzeggen van een les, door cursist, worden geen garanties gegeven om deze in te halen. In overleg zal gekeken worden of hiertoe mogelijkheden bestaan.

5.4 Indien het door weersomstandigheden dan wel uit andere veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is om te zeilen, wordt deze les niet ingehaald maar zal er een alternatieve les worden verzorgd.

5.5 Bij annulering van de inschrijving, door cursist één maand voor aanvang van de lessen, wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering van de inschrijving, door cursist twee weken voor aanvang van de lessen, wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht.


Sponsoren van de Zoute Optimist