AANVRAAG WINTERLIGPLAATS

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden voor een winterligplaats. Tijdens de winter hanteren wij een speciaal wintertarief in de periode tussen 1 september en 1 juni (Gewenste periode in overleg met de havenmeester).  Het wintertarief is exclusief het gebruik van walstroom. Het gebruik hiervan wordt bij vertrek verrekend. Winterligplaatsen bevinden zich voornamelijk in onze passantenkom langs de steiger. Het kan voorkomen dat u een schip langszij krijgt.

You can apply for a winter mooring via the form below. During the winter, we offer a special winter rate in the period between 1th of September and  1th of June. This rate does not include the use of shore power, which will be charged separately when you leave. Winter moorings are primarily located in our transient dock area, and there is a possibility that you may have other boats alongside.
 

Persoonsgegevens / Personal data

Scheepsgegevens / Ship details

Ligplaats / Berth

Walstroom

Om uw schip aan te sluiten op walstroom, dient u gebruik te maken van een door de ons geleverd blauw metersnoer. Dit metersnoer wordt tegen een borg van 185 euro aan u uitgegeven. Aan het eind van het winterseizoen zal het verbruik verrekend worden met de borg tegen een tarief van 49 cent per kWh

Shore power

To connect your ship to shore power, you must use a blue power cord with counter supplied by us. This power cord will be issued to you against a depossit of 185 euros. At the end of the winter season, consumption will be deducted from the depossit at a rate of 49 cents per kWh.

Velden met een * zijn verplicht / Fields with a * are mandatory

Beveiligingscode Beveiligingscode


Sponsoren van Jachtclub Scheveningen