Privacystatement Jachtclub Scheveningen

Logo jcs klein

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jachtclub Scheveningen (hierna “JCS”) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Jachtclub Scheveningen, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan de JCS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Jachtclub Scheveningen, Hellingweg 98, 2583 WH, Den Haag, 070-3520017, KvK 40408462
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via: ofni.[antispam].@jachtclubscheveningen.com of telefonisch via 070-3520017

2. Welke gegevens verwerkt de JCS en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer
2.2       JCS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:   
a)  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen  van de van jou verkregen informatie,
b)  je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor het versturen  van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de JCS,
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de JCS en je te informeren over de ontwikkelingen van de JCS.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De JCS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de JCS.    

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

1.Bewaartermijnen

De JCS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de JCS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de JCS gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de ledenadministratie van JCS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De JCS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de JCS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@jachtclubscheveningen.com

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Download hier ons privacystatement

 

 


Sponsors Jachtclub Scheveningen

Jachtclub Scheveningen is aangesloten bij: