banner-clubhuis 3
NieuwLogoMod505

AANKONDIGING VOORDRACHT NIEUWE LEDEN

Onderstaande personen worden voorgedragen als nieuwe leden van de vereniging Jachtclub Scheveningen. Met toepassing van het bepaalde in artikel 1.3. en 1.4. van het Huishoudelijk Reglement van Jachtclub Scheveningen worden leden van Jachtclub Scheveningen tot en met uiterlijk onderstaande datum in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de benoeming van onderstaande personen als lid. Indien binnen de genoemde termijn geen bezwaren zijn binnengekomen, worden onderstaande personen definitief aangenomen als lid.


De heer Tobias de Haer te Den Haag

Voorgesteld door:

  • Mieke van Dullemen
  • Ben van Dullemen

Bezwaar mogelijk tot 28 juli 2021


De heer Casper Beeris te Den Haag

Voorgesteld door:

  • Marcel Schuttelaar
  • Hidde-Jan Harms

Bezwaar mogelijk tot 28 juli 2021Sponsors Jachtclub Scheveningen

Jachtclub Scheveningen is aangesloten bij: