NieuwLogoMod505

AANKONDIGING VOORDRACHT NIEUWE LEDEN

Onderstaande personen worden voorgedragen als nieuwe leden van de vereniging Jachtclub Scheveningen. Met toepassing van het bepaalde in artikel 1.3. en 1.4. van het Huishoudelijk Reglement van Jachtclub Scheveningen worden leden van Jachtclub Scheveningen tot en met uiterlijk onderstaande datum in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de benoeming van onderstaande personen als lid. Indien binnen de genoemde termijn geen bezwaren zijn binnengekomen, worden onderstaande personen definitief aangenomen als lid.


De heer: Andre Heukels. 

Voorgedragen door Jack van Galen en Rolf Wilderink 

Bezwaar mogelijk tot: 14 september 2020


De heer: Luc Bool

Voorgedragen door: Peter Jongepier en Roland Prins.

Bezwaar mogelijk tot 16 september 2020.


De heer Rob Voorhaar.

Voorgedragen door Erik van Vuuren en Yvonne Beusker

Bezwaar tot 18-9-2020


De heer: Marc de Haas

Voorgedragen door: Frans van Capelle en Peter Tjalma

Bezwaar mogelijk tot 20 september 2020


Sponsoren van Jachtclub Scheveningen

 

Clubracer

Clubracer