NieuwLogoMod505

AANKONDIGING VOORDRACHT NIEUWE LEDEN

Onderstaande personen worden voorgedragen als nieuwe leden van de vereniging Jachtclub Scheveningen. Met toepassing van het bepaalde in artikel 1.3. en 1.4. van het Huishoudelijk Reglement van Jachtclub Scheveningen worden leden van Jachtclub Scheveningen tot en met uiterlijk onderstaande datum in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de benoeming van onderstaande personen als lid. Indien binnen de genoemde termijn geen bezwaren zijn binnengekomen, worden onderstaande personen definitief aangenomen als lid.


Esther Kingma te Rotterdam

Voorgedragen door: Bas en Tijn Gulik

Bezwaar mogelijk tot 16-2-2022


Marijke Klingenhever te Amsterdam

Voorgedragen door: Tim Lemeer en Liesbeth Brederode

Bezwaar mogelijk tot 16-2-2022Sponsors Jachtclub Scheveningen

Jachtclub Scheveningen is aangesloten bij: