NieuwLogoMod505

AANKONDIGING VOORDRACHT NIEUWE LEDEN

Onderstaande personen worden voorgedragen als nieuwe leden van de vereniging Jachtclub Scheveningen. Met toepassing van het bepaalde in artikel 1.3. en 1.4. van het Huishoudelijk Reglement van Jachtclub Scheveningen worden leden van Jachtclub Scheveningen tot en met uiterlijk onderstaande datum in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de benoeming van onderstaande personen als lid. Indien binnen de genoemde termijn geen bezwaren zijn binnengekomen, worden onderstaande personen definitief aangenomen als lid.


Voorgedragen nieuw lid:  Saskia Groen in 't Woud

Voorgedragen door:  Bart Draijer en Pieter Kulk

Bezwaar tot en met: 12 april 2020


Voorgedragen nieuw lid:  Anders Thostrup

Voorgedragen door:  Jacco Jaspers en Charlotte Stein

Bezwaar tot en met: 16 april 2020


Sponsoren van Jachtclub Scheveningen