TOELICHTING WACHTLIJST

De Toewijzingcommissie heeft besloten per 1 januari 2012 de wachtlijst op te splitsen in een actieve- en passieve lijst. Aanleiding hiertoe was dat de (lange) wachtlijst (aspirant) leden/liggers afschrikt terwijl de de lijst voor 80% uit passief wachtenden bestaat!

De Toewijzingcommissie wil met deze actieve lijst een duidelijk beeld creëren van de actief wachtenden voor (aspirant) leden/liggers.

Actieve lijst

Op de actieve lijst worden de leden geplaatst die bij toewijzing van een ligplaats door de Toewijzingcommissie de ligplaats direct accepteren. Indien blijkt dat het lid de ligplaats niet direct accepteert dan wordt het betreffende lid op de passieve lijst geplaatst. Per weigering wordt een bedrag van 25% van de waarborgsom separaat in rekening gebracht, waarbij de waarborgsom blijft gehandhaafd (zie artikel 43 Statuten en Reglementen).

Passieve lijst

Op de passieve lijst worden de leden geplaatst die bij toewijzing van een ligplaats door de Toewijzingscommissie niet direct een ligplaats accepteren. Indien de aanvrager/het betreffende lid na verloop van tijd wel direct een ligplaats kan accepteren dan dient het lid dit zelf per email kenbaar te maken aan de Toewijzingcommissie en volgt plaatsing op de actieve lijst op oorspronkelijke entreedatum.

NB: Havencommissie en Toewijzingscommissie zijn inmiddels samengevoegd tot “Havencommissie”.

Leden zijn:
Miech Pronk, Martin Guittet, Jaap Barendrecht en Huub de Haer


Sponsoren van Jachtclub Scheveningen