INFORMATIE WAARBORGSOM

In de Algemene Leden Vergadering van 16 november 2009 is besloten tot wijziging van het bestaande Haven-en toewijzingsreglement m.b.t. het heffen van een waarborgsom voor plaatsing op dewachtlijst en overige wijzigingen m.b.t. de wachtlijst.

Kort samengevat is de regeling voor plaatsing op de wachtlijst als volgt:

  1. Voor plaatsing van op de wachtlijst dient een waarborgsom te worden voldaan van € 30,-perstrekkende meter.
  2. Bij toewijzing van een vaste ligplaats wordt de waarborgsom verrekend met het eerste in rekening te brengen liggeld voor de toegewezen vaste ligplaats.
  3. Bij weigering van een toewijzing wordt op de waarborgsom een bedrag ter grootte van 25% in mindering gebracht als administratiekosten. (maximaal twee weigeringen, dus 2 x 25%).
  4. Als wordt afgezien van een plaats op de wachtlijst, volgt restitutie van de waarborgsom verminderd met 50% administratiekosten.
  5. Voor nieuwe plaatsingen op de wachtlijst geldt de datum, waarop de waarborgsom is ontvangen als ingangsdatum van plaatsing op de wachtlijst.
  6. Jaarlijks zal 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht voor de plaats op de wachtlijst.
  7. Voor tussentijdse wijzigingen van plaats op de wachtlijst voor een andere boxmaat wordt separaat 25,- in rekening gebracht.

Toewijzing Ligplaats: voor leden die na 1-1-2010 op de wachtlijst zijn geplaatst en een ligplaats geaccepteerd hebben gelden de volgende entreegelden bij toewijzing van een ligplaats:

  • 6 meter-, 7 meter- en 8 meter ligplaatsen: € 500,00
  • 9 meter-, 10 meter-, 11 meter- en 12 meter ligplaatsen: € 1.000,00
  • 14 meter- en 16 meter ligplaatsen: € 1.500,00

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Jachthavenmanager van Jachtclub Scheveningen.


Sponsors Jachtclub Scheveningen

Jachtclub Scheveningen is aangesloten bij: