dsc-7162

Wedstrijdreglement (voorlopig)

 1. Alleen boten die zijn ingeschreven en waarvan inschrijfgeld is voldaan kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
 2. Voor de deelnemende boten is een geldige WA verzekering voor de boot en het visgebied verplicht.
 3. Er mag met maximaal 2 (twee) personen aan boord gevist worden.
 4. Het aantal hengels aan boord mag maximaal 4 (vier) bedragen.
 5. Per hengel zijn niet meer dan 3 (drie) haken toegestaan.
 6. Ander visgerei dan hengels (b.v. beugen, netten enz.) is niet toegestaan.
 7. Alle aassoorten, geur - en smaakstoffen zijn toegestaan.
 8. Het aan boord hebben van gave vis, vóór aanvang van de wedstrijd is verboden.
 9. Om precies 09.00u. zal jury schip de Dickson het startsein geven.
 10. Het is niet toegestaan om vóór het startsein te ankeren.
 11. Er mag alleen worden gevist in het door de wedstrijdleiding aangegeven gebied.
 12. Indien u zich buiten het visgebied bevindt en u wordt gesommeerd om uw anker op te halen en te verkassen dan moet u dit ook direct doen.
 13. Het afgeven van vis aan andere boten is verboden, behalve indien de wedstrijdleiding vooraf op de hoogte wordt gesteld en hier toestemming voor geeft.
 14. Alle deelnemende boten mogen vissen tot uiterlijk 14.00 uur langer doorvissen betekend diskwalificatie.
 15. Alle boten dienen om uiterlijk 15.00 uur in de haven terug te zijn en hun gevangen vis ingeleverd te hebben bij de steiger naast de botenkraan in de jachthaven
 16. De gevangen vis dient, niet schoongemaakt, in de door de wedstrijdleiding verstrekte zak met een deelnemerslabel dichtgebonden, te worden aangeboden bij het ponton.
 17. Alle gevangen vis boven wettelijke minimum maat telt mee voor het wedstrijdresultaat, met uitzondering van makreel, horsmakreel, geep en de wettelijke beschermde vissoorten.
 18. Voor schar geldt tijdens het NK 2015 een minimum maat van 20 cm.
 19. Het aanlanden van ondermaatse vis wordt bestraft met 1 kilo in mindering brengen per ondermaatse vis.
 20. De vangst per boot bepaalt het eindresultaat van die boot.
 21. De vangst van de beste 5 (vijf) boten van elke deelnemende vereniging bepaalt het        eindresultaat voor de vereniging, voor de wisseltrofee (de Joon).
 22. Door deelname aan de wedstrijd onderwerpt men zich aan dit reglement, in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
 23. Bij niet navolging van het reglement kan de wedstrijdleiding besluiten tot diskwalificatie.
 24. Iedere deelnemer neemt deel aan de verloting mits zij of hij de hele wedstrijd heeft uitgevist of anders met goedkeuring van de jury.
 25. Iedere deelnemer moet zijn gewonnen prijs persoonlijk in ontvangst nemen zo niet dan vervalt de prijs en wordt deze opnieuw verloot.
 26. Jachtclub Scheveningen, medewerkers noch enig ander meewerkend bedrijf of instelling kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm dan ook, geleden door personen en of aan materieel en materiaal, de schipper blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor het schip.
 27. Boten dienen rekening te houden met vissers die op het havenhoofd staan te vissen.
 28. In de haven mag niet harder dan 5 kilometer per uur gevaren worden!
 29. Communicatie loopt via VHF kanaal 77

Sponsoren van het Nederlands Kampioenschap Kleinbootvissen

logo-afrit
Logo klein JCS